Cashback
mintor
Zarejestruj swoją kartę  na stronie santeanimale.eu
mintor
Otrzymuj zwrot  części wartości zakupów w Sante Animale
mintor
Odbieraj nagrody  na  cashback.santeanimale.eu

JAK ZAREJESTROWAĆ KARTĘ?

 

Aby zarejestorwać kartę musisz posiadać konto na stronie santeanimale.eu

 

Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta, wejdź na stronę santeanimale.eu/rejestracja o zarejestruj się podając numer karty.

 

Jeżeli posiadasz już konto,zaloguj się na stronie santeanimale.eu, a następnie przejdź do MOJE KONTO > DANE i w formularzu uzupełnij numer karty

REGULAMIN

 

 

1. Definicje

1.1. BMT Sp. z o.o. – organizator programu lojalnościowego Sante Animale.

1.2. Uczestnik zarejestrowany – klient firmy BMT Sp. z o.o., który zadeklarował przystąpienie do programu lojalnościowego, otrzymał indywidualną kartę klienta oraz zarejestrował konto na stronie www.santeanimale.eu.

1.3. Karta klienta – karta zawierająca indywidualny numer klienta firmy BMT Sp. z o.o.

1.4. Katalog programu lojalnościowego – katalog nagród dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Organizatorem Programu lojalnościowego Sante Animale jest BMT Sp. z o.o. ul. Kaszubska 52, 70-226 Szczecin wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503361, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8522607001.

2.2. Program lojalnościowy Sante Animale organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 01.04.2020 roku na czas nieokreślony.

2.3. Program lojalnościowy Sante Animale ma na celu nagradzanie uczestników, którzy dokonują zakupów produktów marki Sante Animale dystrybuowanych przez BMT Sp. z o.o.

3. Warunki przystąpienia do Programu lojalnościowego Sante Animale

3.1. Warunkiem przystąpienia do Programu lojalnościowego Sante Animale jest dokonanie zakupu produktów marki Sante Animale po 01.04.2020 roku, a także:

- założenie konta na stronie www.santeanimale.eu

- wprowadzenie indywidualnego numeru karty klienta w zakładce „Moje konto”

- akceptacja Regulaminu Programu lojalnościowego Sante Animale.

4. Sposób naliczania środków na koncie programu

4.1. Po przystąpieniu do Programu lojalnościowego Sante Animale klient otrzymuje powitalny pakiet środków na koncie.

4.2. Każdy zakup produktów marki Sante Animale skutkuje odpowiednim zasileniem konta uczestnika programu.

4.3. Kwoty będą automatycznie dodawane do Salda widocznego po zalogowaniu się do konta na stronie www.santeanimale.eu.

5. Wymiana punktów na nagrody

5.1. Po zalogowania do konta klient będzie miał dostęp do elektronicznego Katalogu nagród.

5.2. Kwoty przyznawane w Programie nie mogą być wymieniane na gotówkę.

5.2. Kwoty przyznane w Programie mogą zostać wymienione jedynie na nagrody dostępne w Katalogu.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. BMT Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Uczestników Programu lojalnościowego. Administrator bazy gwarantuje że dane osobowe są strzeżone w sposób przewidziany przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności w zgodności z art. 32 RODO.

6.2. Uczestnikowi Programu lojalnościowego przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora